بخش های مرتبط
پيام دوستان
درب کنسرو بازکن برقی

جناب

+ [تلگرام] ما مي توانيم خيلي چيز ها را به آدم هاي اطراف مان هديه کنيم مثل عشق، لذت و محبت. اما لياقت داشتنشان را نمي توانيم به آنها بدهيم. #ژواکيم_ماريا_ماشادو_آسيس | @nabzeshear
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
يلداا
اينو ميخاستم بزنم تو وبلاگ نتونستم
جناب
{a h=yalda72}يلدا نصر{/a} موفق شديد اينگار
بعدی همه 16 نظر قبلی
جناب
{a h=yalda72}يلدا نصر{/a} خودم ميدونم مزخرفم نيازي به گفتن شما نبود
يلداا
شرمنده بابت بي ادبيم :'(

2-سوفيا

برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید

2-سوفيا

برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید

2-سوفيا

+ [وبلاگ] زيستن...
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید

2-سوفيا

+ [وبلاگ] دوستت دارم...
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ [وبلاگ] زندگي کن..
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید

2-سوفيا

برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
ساعت ویکتوریا